Personlig assistans i Uppsala

Personlig Assistans

i Uppsala, Stockholm och Mälarhöjden

Personlig Assistans för dig

Personlig assistans är en form av stöd som syftar till att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I Sverige har personer med funktionsnedsättningar rätt till att bli beviljade personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Med andra ord innebär det att personen har rätt till ett individuellt anpassat stöd samt hjälp för att kunna utföra viktiga aktiviteter i vardagen såsom att bo, arbeta, studera och delta i samhällslivet på jämlika villkor. 

Personkrets och rätt till personlig assistans

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Sverige omfattar tre personkretsar:

  1. Personer med psykiska funktionsnedsättningar – har rätt till stöd och service som underlättar vardagen och möjliggör en självständig livsföring.

  2. Personer med intellektuella funktionsnedsättningar –  har rätt till stöd och service som underlättar vardagen och möjliggör en självständig livsföring.

  3. Personer med kombinerade funktionsnedsättningar – har rätt till stöd och service som underlättar vardagen och möjliggör en självständig livsföring.

Alla tre personkretsarna har rätt till ett individuellt anpassat stöd och hjälp, inklusive personlig assistans, enligt LSS. Läs mer om rätten till personlig assistans

Hos oss är det du som bestämmer!

Vi vill ge dig en trygg tillvaro och därför är det viktigt för oss att du är med och utformar din assistans. Du bestämmer vem som arbetar som din personliga assistent och det ska vara någon som du trivs bra tillsammans med och som är kompetent och pålitlig. Ifall det inte fungerar med din assistent så hjälper vi dig att lösa problemen, och går inte det så hittar vi nya assistenter som passar dig. Eftersom personlig assistans syftar till att underlätta för dig och din livsföring så är det viktigt för oss att veta vad du vill. Därför är dina önskemål och synpunkter utgångspunkten när vi utformar din assistans – tillsammans!

Du ska känna dig trygg i kommunikationen med oss och dina frågor och åsikter är viktiga. Dina fritidsintressen, drömmar och mål i livet styr dina assistansbehov och du bestämmer vad du vill göra på din fritid!

Det är också viktiga att förstå att assistansbehoven kan komma att ändras. Förutsättningar kan förändras och vi som människor ändras också. Därför kan ett beslut om assistans behöva ändras med tiden, speciellt när du blir äldre.

Att bygga upp en trygg relation mellan dig, din assistent och oss är därför essentiellt för att vi tillsammans kan säkerställa att du får de bästa förutsättningar och möjligheter du behöver för att uppfylla dina mål och drömmar i livet. 

Bli kund hos KMK Omsorg

Lättläst: Du är med och utformar din egen assistans. Du bestämmer vad du vill göra på din fritid och vi hjälper dig att göra det. Vi tror att trygghet är grunden till utveckling och för oss är det viktigt att du och din assistent trivs tillsammans och att du får den assistans du behöver. 

Varför ska du välja KMK Omsorg?

Hos oss på KMK Omsorg finns inga standardlösningar. Vi vill ge dig trygghet i vardagen och utformar därför assistansen efter dina önskemål och behov. 

Vi hjälper dig oavsett om du ska ansöka om assistans för första gången eller om du inte är nöjd med din nuvarande assistans och funderar på att byta till oss från annan assistansanordnare.

Personligt möte
Vi bokar in ett möte, i lugn och ro, där du berättar om dig, din livssituation, önskemål och förväntningar kring din personliga assistans och vi berättar om oss och vår service. Vårt mål är att du ska få de bästa förutsättningar och möjligheter för att leva det liv du vill leva och därför är det självklart för oss att du är delaktig i utformningen av din assistans.

Läs mer

Personligt möte
När vi har träffat dig kommer vi att presentera ett förslag på hur vi på bästa sätt kan utforma din personliga assistans. Du får fundera på förslaget och komma med synpunkter. Vi återkopplar till dig och slutligen är det självklart du som fattar beslutet.

Läs mer

Bestämmer du dig för att KMK Omsorg är det rätta valet för just dig så skriver vi ett avtal. Du väljer ett datum och från och med den dagen tar vi över det praktiska och administrativa samt ansvaret för din personliga assistans.

Är du ensam i din kamp mot myndigheterna för rätten till assistans? Hos oss på KMK Omsorg får du tillgång till våra duktiga jurister helt utan extra kostnad. Vi hjälper dig med den juridiska processen så att du kan lägga fokus på annat.

Bli kund hos KMK Omsorg

Uppsala Personlig assistans

Som kund hos KMK Omsorg får du hjälp med det du behöver. Det kan vara allt från rekrytering och administration till juridiskt stöd. Vi finns här för att underlätta din vardag.