Rätten till personlig assistans

Assistansersättning

Rätten till personlig assistans

Har du rätt till assistansersättning?

Rätten till personlig assistans har inneburit stora förbättringar för personer med funktionsvariationer och deras anhöriga. Det är också ett kostnadseffektivt sätt att ge stöd till människor med omfattande funktionsnedsättning.

Personlig assistans är personligt utformat stöd som kan ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov. Det kan handla om personlig hygien, måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra, eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om individen. Insatsen ska ges av ett begränsat antal personer som är väl insatta i de personliga förhållandena.


Insatsen regleras i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Assistansersättning regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken.

Assistans för personliga behov

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas.

År 2023 kom med ett jättelyftet för personlig assistans!

"Stärkt rätt till personlig assistans"

Så kallas de lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2023 och här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi fått inför förändringen. Du hittar mer utförlig information om de nya grundläggande behoven samt föräldraavdraget på de ordinarie informationssidorna.

Hur påverkar lagändringen grundläggande behov?

Genom lagändringen har två nya grundläggande behov tillkommit samtidigt som behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap” tagits bort. De två nya grundläggande behoven är:

  • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
  • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Hur förändrades reglerna om föräldraansvar?

Reglerna om normalt föräldraansvar har tagits bort och ersatts av ett schabloniserat föräldraavdrag. Hur stort avdrag som ska göras varierar beroende på barnets ålder.

Vad gäller om jag ansökte före 1 januari men inte fått mitt beslut ännu?

Om din ansökan gäller ersättning för tid såväl innan som efter lagändringen kommer vi bedöma utifrån de gamla reglerna för tiden fram till den 1 januari, och utifrån de nya reglerna för tiden efter den 1 januari.

Hur påverkas jag som redan har ett beslut?

Det korta svaret är inte alls, pågående beslut löper vidare som innan. Det som kan påverka är om du ansöker om fler timmar efter den 1 januari, då gäller de nya schablonerna kring föräldraavdraget.

Läs mer här!

Bli kund hos KMK Omsorg

Personlig assistans i Uppsala

Som kund hos KMK Omsorg får du hjälp med det du behöver. Det kan vara allt från rekrytering och administration till juridiskt stöd. Vi finns här för att underlätta din vardag.