Kostnadsfri Juridisk hjälp

Personlig assistans Stockholm

Kostnadsfri Juridisk hjälp

Personlig assistans Stockholm

Är du ensam i din kamp mot myndigheterna för rätten till assistans? Hos oss på KMK Omsorg får du tillgång till våra duktiga jurister helt utan extra kostnad. Vi hjälper dig med den juridiska processen så att du kan lägga fokus på annat. 

Vi reder ut krångliga lagstiftningar och regler kring rätten till assistans. Vi hjälper dig med din ansökan och vi hjälper även till ifall du behöver överklaga redan fattade beslut. Vi kan även bistå dig i kontakten med myndigheter för att se till att du får den personliga assistans du behöver.

Lättläst: Om du behöver hjälp med att förstå lagen kring personlig assistans eller om du behöver juridisk hjälp i kontakten med myndigheter så hjälper vi dig.

Personlig assistans Stockholm

Personlig assistans Stockholm

Personlig assistans i Stockholm, Uppsala och Mälardalen

Som kund hos KMK Omsorg får du hjälp med det du behöver. Det kan vara allt från rekrytering och administration till juridiskt stöd. Vi finns här för att underlätta din vardag. 

Assistansersättning

Kostnadsfri Juridisk hjälp

Har du rätt till assistansersättning?

Rätten till personlig assistans har inneburit stora förbättringar för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Det är också ett kostnadseffektivt sätt att ge stöd till människor med omfattande funktionsnedsättning.

Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som kan ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov. Det kan handla om personlig hygien, måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra, eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om individen. Insatsen ska ges av ett begränsat antal personer som är väl insatta i de personliga förhållandena.

Insatsen regleras i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Assistansersättning regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken.

Assistans för personliga behov

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas.

År 2023 kom med ett jättelyftet för personlig assistans!

De viktigaste förändringarna i propositionen Stärkt rätt till personlig assistans är:

  • Ett nytt schablonavdrag för föräldraansvar. (Läs även: Föräldraavdrag ger kraftig ökning av assistans för barn)
  • Nytt grundläggande behov: Förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.
  • Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver ska också räknas in i de grundläggande behoven.