Integritetspolicy

Personlig Assistans Stockholm

Integritetspolicy

Personlig Assistans Stockholm

GDPR lagen

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.

GDPR, även kallad dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i alla EU länder och innebär ökat skydd för privatpersoners integritet. Lagen innebär också att vi som företag måste informera och inhämta ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-post och andra relevanta uppgifter knutna till vår affärsrelation och våra uppdrag.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet i enlighet med den gällande GDPR-lagen. 

Under vår affärsrelation, och en tid därefter, kan vi därför komma att lagra våra kunders uppgifter i våra olika system.

Vart vi kan komma att lagra dina personuppgifter?

Google Drive, Gmail, Google Calendar, Google Analytics,  (Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Unite States (“Google”).


Vi använder oss av Microsoft Teams och Office. Programsviten innefattar bl.a kalkylark, dokument, presentationer, grupper, kontakter, drive, E-post (gmail), hangout, formulär m.m.


Vi använder oss av dessa program för att lagra offerter, e-mail korrespondens, kalenderhändelser och annan data knutna till våra projekt. Vi vill i största möjliga mån undvika att spara onödig persondata, men sparar viss persondata för att underlätta vår affärsrelation.


För intern daglig kommunikation använder vi Microsoft teams, ett chattprogram för företag och organisationer, samt Asana och mail-korrespondens via One.com.
Våra kanaler är stängda, skyddade av 2 faktors autentisering och endast öppna för våra medarbetare.

I vår dagliga kommunikation använder vi väldigt sällan och väldigt få personuppgifter men det kan förekomma i kommunikationen. 

Säkerhet

KMK Omsorg AB använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga.

Hävningsrätt

Du som är kund har…

rätt till att kostnadsfritt begära ut uppgifter om dig eller ditt företag som vi lagrat.

har rätt till att ändra uppgifter om dig eller ditt företag i vårt register.

rätt till att raderas från vårt register (görs dock inte ifall det finns en pågående affär).

Cookies och andra spårningstekniker

Vi använder både cookies och andra spårningstekniker. Du kan enkelt radera denna information i din webbläsare. För instruktioner till hur man rensar denna information hänvisar vi till din webbläsare.

Ändring dataskyddspolicy

Vid ändring av vår dataskyddspolicy meddelar vi det på våran webbsida. 

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud: regina@kmkomsorg.se 

 

Personlig Assistans Stockholm

Personlig Assistans Stockholm

Personlig Assistans Stockholm

Hör av dig

Personlig Assistans Stockholm

Personlig Assistans Stockholm