Trygghet

Personlig assistans utförare

Trygghet

Personlig assistans utförare 

Vad är viktigt för dig när du väljer utförare av personlig assistans?

Varje människa är unik och har olika möjligheter i livet. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt behöver vi en trygg omgivning där vi kan fokusera på att bygga relationer, utvecklas och uppfylla mål och drömmar i livet. 

Vår filosofi är att alla ska ha rätt till en så trygg tillvaro som möjligt. Därför erbjuder vi personliga lösningar som utgår från dig och dina behov. Du är delaktig i utformningen av din assistans vilket skapar en trygg tillvaro för både dig och din assistent. Med en grundläggande trygghet kan ni tillsammans fokusera på att skapa de bästa förutsättningarna för dig och dina äventyr i livet. 

Lättläst: En trygg vardag är nyckeln till ett bra liv. Vi erbjuder en trygg tillvaro för både dig och din assistent så att ni kan skapa de bästa förutsättningarna för dig och dina mål i livet. 

Personlig assistans utförare 

Vi hjälper dig

Personlig assistans utförare 

Personligt möte
Vi bokar in ett möte, i lugn och ro, där du berättar om dig, din livssituation, önskemål och förväntningar kring din personliga assistans och vi berättar om oss och vår service. Vårt mål är att du ska få de bästa förutsättningar och möjligheter för att leva det liv du vill leva och därför är det självklart för oss att du är delaktig i utformningen av din assistans.

Läs mer

Personligt möte
När vi har träffat dig kommer vi att presentera ett förslag på hur vi på bästa sätt kan utforma din personliga assistans. Du får fundera på förslaget och komma med synpunkter. Vi återkopplar till dig och slutligen är det självklart du som fattar beslutet.

Läs mer

Bestämmer du dig för att KMK Omsorg är det rätta valet för just dig så skriver vi ett avtal. Du väljer ett datum och från och med den dagen tar vi över det praktiska och administrativa samt ansvaret för din personliga assistans.

Är du ensam i din kamp mot myndigheterna för rätten till assistans? Hos oss på KMK Omsorg får du tillgång till våra duktiga jurister helt utan extra kostnad. Vi hjälper dig med den juridiska processen så att du kan lägga fokus på annat.