Barnen förlorar med nya lagändringen

Barnen förlorar med nya lagändringen

Föräldraavdraget inom personlig assistans infördes den 1 januari 2023. Målet var att öka möjligheterna för barn att få rätt till personlig assistans. Tyvärr har det resulterat i försämringar för barn och unga. Det är nu svårare för dem att få assistans, och äldre barn med assistans riskerar att förlora timmar om de ansöker om utökning på grund av det nya föräldraavdraget.

 

Syftet med föräldraavdraget var ursprungligen ge mer enhetliga bedömningar och inte lämna det upp till handläggaren att avgöra vad som är normalt för ett barn utan funktionsnedsättning. Tanken var att fler barn skulle kunna få assistansersättning. Men hittills har det inte lett till att fler barn beviljas assistans. Handläggningsprocessen och bedömningen av hjälpbehov har inte förändrats nämnvärt hos kommunerna eller Försäkringskassan.

 

Tidigare avslogs ofta ansökningar om assistans för ”andra personliga behov” med hänvisning till ”normalt föräldraansvar”. Nu motiveras avslagen på ett annat sätt. Bedömningen av de grundläggande behoven görs utifrån en totalsumma för hela veckan, och sedan dras schablonavdraget för föräldraansvar. Det innebär att barn i åldrarna 1-6 år får ett avdrag på 2,5 timmar per dygn (17,5 timmar per vecka), medan barn i åldrarna 7-11 år får ett avdrag på 1 timme per dygn (7 timmar per vecka) för de grundläggande behoven.

 

För att vara berättigad till assistans krävs det nu betydligt större grundläggande behov för ett barn jämfört med äldre barn och vuxna. För att få assistansersättning från Försäkringskassan krävs det totalt 27 timmar per vecka för barn i åldrarna 1-11 år, jämfört med 20 timmar för ungdomar och vuxna.

 

Det som har gått fel är att lagstiftaren inte har tydligt reglerat när föräldraavdraget ska göras. Det finns otydligheter i propositionen, vilket har lett till svårigheter och förluster för barnen. Föräldraavdraget bör göras på det totala hjälpbehovet för grundläggande och andra personliga behov för att säkerställa rätten till assistans.

 

Barn med omfattande hjälpbehov och de som behöver utökad assistans är särskilt drabbade av de nya reglerna. Det finns en risk att barnets rätt till assistans minskar på grund av avdraget för föräldraansvar, även om behovet har ökat. Det kan leda till att barnet är beroende av föräldrarna för hjälp, trots att de kanske inte arbetar som assistenter och barnet är van vid att få hjälp av assistenter.


Källa: Allt om personlig Assistans för barn 2023

20 juni, 2023