Stärkt rätt till personlig assistans?

Personlig assistans uppsala

I januari 2023 trädde reformen ”Stärkt rätt till personlig assistans” i kraft med löften om en betydande ökning av assistansberättigade. Nästan 1,5 år senare ser verkligheten annorlunda ut. Trots en kortsiktig ökning i maj 2024 fortsätter nedgången i antalet assistansberättigade. Anna Barsk Holmbom från ABH Utbildning och rådgivning delar i en videointervju sin oro över […]