Stärkt rätt till personlig assistans?

Stärkt rätt till personlig assistans?

I januari 2023 trädde reformen ”Stärkt rätt till personlig assistans” i kraft med löften om en betydande ökning av assistansberättigade. Nästan 1,5 år senare ser verkligheten annorlunda ut. Trots en kortsiktig ökning i maj 2024 fortsätter nedgången i antalet assistansberättigade. Anna Barsk Holmbom från ABH Utbildning och rådgivning delar i en videointervju sin oro över att reformen inte lever upp till förväntningarna, särskilt vad gäller förebyggande stöd och barnassistans. Dock har några domstolsbeslut varit positiva, vilket ger hopp om en framtida förändring.

För en detaljerad analys och statistik om reformens effekter, besök originalartikeln på Heja Olika.

 

 

25 juni, 2024